ES PARAMOS PROJEKTAI

Esame tarp rinkos lyderių, kurie padeda verslui gauti ir įsisavinti ES lėšas bei sėkmingai vystytis. Jau 20 metų suteikiame realias galimybes plėsti veiklą esamose ir naujose rinkose, palaikyti glaudžius ir ilgalaikius santykius su užsienio partneriais, įgyvendinti įvairius ES paramos projektus.

Rengiame paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti, investicinius projektus, verslo planus, galimybių studijas ES finansuojamiems projektams.

Konsultuojame visais ES paraiškų rengimo klausimais. Prieš paraiškos ruošimą visada aptariame ES paramos naudą ir jos įsisavinimo kaštus.

Kartu su klientu aptariame projekto idėją, parenkame tinkamą kryptį, sukuriame optimaliausią veiksmų planą jo įgyvendinimui.

Ruošiame visus reikiamus dokumentus ES pramai gauti bei administruojame rengiamus projektus.

Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys specialistai, kurie gali pateikti konstruktyvius sprendimus ir pasiūlyti pagalbą Jums.

Mūsų tikslas – padėti ir neapkrauti Jūsų administracine našta, siekti, kad Jūsų poreikiai ir lūkesčiai būtų patenkinti maksimaliai.

Konsultuojame

klientus ES struktūrinių fondų paramos gavimo klausimais.

Rengiame dokumentus

galimybių studijas, investicinius projektus, verslo planus, rinkos tyrimus ir kitą ES struktūriniams fondams reikalingą dokumentaciją.

Administruojame projektus

rengiame viešųjų pirkimų konkursinę ir sutarties dokumentaciją ES paramos gavėjams ir konkursų dalyviams.

Lietuvos gamybinės įmonės, siekdamos mažinti darbuotojų kaitą, užtikrinti jų profesinį ir socialinį saugumą, turi sudaryti darbuotojams sąlygas nuolat tobulinti turimas ir įgyti naujas kompetencijas. Efektyviausias būdas tobulinti esamas ir įgyti papildomas kompetencijas yra ne tik periodiškai atnaujinamos teorinės žinios, tačiau ir praktinis žinių pritaikymas vykdant tiesiogines funkcijas savo darbo vietoje, taip iškart pritaikant žinias praktikoje. Įmonės yra suinteresuotos kelti savo darbuotojų kompetenciją ir apmokyti juos darbo vietose taip išlaikant įmonę konkurencingą platesniu mąstu.

UAB „RVS konsultacijos“ kartu su partneriais nuo 2020 m. gruodžio 21 d. įgyvendina 24 mėn. trukmės projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas atsižvelgiant į kintančius rinkos poreikius“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0054. Projekto dėka 408 darbuotojai turės galimybę patobulinti esamas kompetencijas bei įgyti naujų įgūdžių. Projekte suplanuoti mokymai orientuoti būtent į praktinių įgūdžių tobulinimą ir kasdienių darbinių situacijų sprendimą, todėl bus vykdomi tiesiogiai darbo vietose.

Projekto tikslas – Pareiškėjo ir partnerių įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, jų profesinis mobilumas vykdant funkcijas darbo vietoje.

Projekto tikslas glaudžiai siejasi su priemonės tikslu – projekto partneriai yra suinteresuoti ir nori užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį tobulėjimą vykdant darbo funkcijas, mobilumą ir reikalui esant gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Projekto partneriai siekia, jog darbuotojai tobulintų kvalifikaciją ir taip turėdami papildomas atnaujintas žinias prisidėtų prie įmonių rodiklių gerinimo, konkurencingumo šalyje didinimo. Mažoms ir vidutinėms įmonėms yra svarbu darbuotojų kompetencija ir jų gebėjimas būti įsigilinusiems į keletą funkcijų tuo pačiu metu, nes aiškios takoskyros tarp atsakomybių nėra, tai sąlygoja įmonės dydis ir nedidelis darbuotojų skaičius.

Projekto partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė „Audėjas“, Uždaroji akcinė bendrovė „ADERLITA“, „Uždaroji akcinė bendrovė „PUTOKŠNIS“, UAB „Almeca“, Uždaroji akcinė bendrovė „ACHATAS“, UAB „Kovilis“, Uždaroji akcinė bendrovė „VILDETA“, „AG Baltic“, UAB, UAB „Raguvos baldai“ ir ko, UAB „Brolenta“, Uždaroji akcinė bendrovė „Lauksva“, UAB „Virūna“, UAB „Kirptė“, MB „Adisoftas“, UAB „Rivilda“, UAB „BM Baltic“, UAB „Vilniaus geodezijos linija“, UAB „Vakarų automatika“, UAB „Eigida“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2023 m. spalio mėnuo.

Projekto vertė 518.527,45 Eur, iš kurių 311.116,47 Eur finansuojami Europos Socialinio Fondo lėšomis.

KVIETIMAI