Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis yra naujojo Darbo kodekso rengimo grupės narys. Nuo 2009 m. Tomas Bagdanskis taip pat eina Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidento pareigas, o 2010-1011 m. aktyviai dalyvavo rengiant Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektą Seime.

 

Dr. Tomas Bagdanskis specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės ir atstovavimo teismuose srityse. Advokatas konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.