Petras Ramanauskas

„SocialDrum” socialinių tinkle komunikacijos agentūros vadovas savo patirtį sacialinių tinkle industrijoje skaičiuoja jau kone dešimtmetį. Petras Ramanauskas savo karjerą pradėjo tarptautinėje aplinkoje, Amsterdame įsikūrusios TomTom Internation įmonės pasaulinėje būstinėje, kurioje jam teko vadovauti tarptautinei socialinių tinkle komunikacijos komandai. Pagrindinės lektoriaus žinios ateina iš praktikos inicijuojant ir įgyvendinant socialinių tinkle komunikacijos ir reklamos projektus pagrindinėse pasaulio rinkose tokiose kaip JAV, Didžioji Britanija, Australija, Indija, Prancūzija, Vokietija ir kitose. Lektorius užtikrindavo efektyvų metinio virš 1 milijono eurų biudžeto paskirstymą socialinių tinkle komunnikacijos kampanijų ir pardavimų skatinimo kampanijų priemonėms.

Šios žinios buvo ir „SocialDrum” agentūros įkūrimo pagrindas. Vadovaudamas „SocialDrum” agentūrai. Petras Ramanauskas drauge su komanda rūpinosi ir prižiūrėjo virš 100 įvairiausio tipo, industrijų, dydžio socialinių tinkle paskyrų Facebook, Instagram, Linkedin ir kitose socialinių tinkle platformose.

Lektorius savo žiniomis nuolat dalinasi neretai individaliai pritaikytų praktinių mokymų metu ar savo įžvalgas peduoda konsultacijų pagrindu.

Ekspertinės sritys: socialinių tinkle strategija, komunikacijos socialiniuose tinkluose principai ir planavimas, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter panaudojimas pardavimų tikslais, reklamos optimizavimas socialiniuose tinkluose, ambasadorių programos sudarymas, viešosios nuomonės formuotojų programos sudarymas, socialinių tinkle marketing priemonių planavimas ir biudžetavimas, kitos su soc. tinklais susijusios temos.