Remigijus Savickas

R. Savickas yra sertifikuotas „Microsoft Employee Excellence , SONY Sales Academy, Barclays ir Philip Morris International treneris, “4 MAT” suaugusių mokymo programų kūrėjas, holistic counseling kvalifikacijos akreditacija S.A.I.F. Italijoje po 5 metų studijų.

Remigijus turi daugiau kaip 15 metų verslo vystymo patirties ir žinių esant keleto įmonių bendrasavininku, vadovų ir personalo vadovų klubų fasilitatoriumi. Taip pat lektorius yra dirbęs dėstytoju ISM (International School of Management), buvo pradininkas verslininkystės paskaitų.  Door Training Baltic kompanijos bendra įkūrėjas, ir iki 2015 m aktyvus partneris.

Per savo karjerą R. Savickas yra sukaupęs daug patirties pardavimuose (B2B segmente), pokyčių valdyme ir konsultavime (tarptautinėje įmonėje), asmeninės motyvacijos, įtaigaus prezentavimo srityse ir mokymų vedime Lietuvoje ir užsienyje. Iš viso yra vedęs virš 1500 įvairių mokymų, kurie sutraukė per 19000 dalyvių.

 

Remigijus Savickas atranda laiko ir kitai veiklai. Jis:

  • Skaitė pranešimą konferencijoje tema „Succesful Selling During Recession“ Tarptautinėje prekybos asociacijoje, Portugalija;
  • Yra Verslo vadovų klubų fasilitatorius nuo 2008 m. ;
  • Laidos radijuje “Sėkmingas žmogus” autorius ir vedėjas (Laisvoji banga);
  • Rotary klubo DIPOLIS narys nuo 2007 m. ir savižudybių prevencijos projekto “atpažink ir pakalbėk” iniciatorius
  • Knygos patekusios į TOP 10 autorius “Pabudimo alchemija miegančioje visuomenėje”
  • Pastovus konferencijų “Pardavimo formulė”, VCC pranešėjas
  • Unikalios asmeninio augimo programos Autentiška Lyderyste.lt mentorius

 

Ekspertinės sritys: konsultacinis pardavimas ir lyderystė komandoje, darbuotojų įsitraukimas,  pokyčių valdymas, įtaigi prezentacija, grįžtamojo ryšio kultūros diegimas, autentiška lyderystė, emocinis atsparumas pokyčių metu, perdegimas ir atsistatymas, vertybių atnaujinimas organizacijoje. žmogiškieji ištekliai.