Reaguodama į mažų ir vidutinių įmonių poreikį kelti darbuotojų kvalifikaciją, UAB „RVS konsultacijos“ kartu su partneriais įgyvendina 18-os mėnesių trukmės projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektu siekiama užtikrinti mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą ir profesinį tobulėjimą vykdant tiesiogines darbo funkcijas, todėl organizuojami mokymai orientuoti būtent į praktinių situacijų sprendimą darbo vietoje.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9  prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2019 m. sausio mėnuo.

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Socialinio Fondo.